Logo

De to ringe symboliserer hvordan primærsiden og virksomhedssiden er gået sammen og skaber tryghed og garanti for hele fødekæden – fra jord til bord. Det tofarvede logo er vores grundlogo, som bruges i de fleste sammenhænge, men andre varianter kan bruges afhængigt af budskab og ikke mindst baggrund.

Primærlogoet

Logoet i grundfarverne logogrøn og logoblå bruges som standard. 

Gråskala

En afdæmpet version, der kan bruges på lys baggrund.

Hvid på mørk baggrund

En afdæmpet version, der kan bruges på mørk baggrund.

Brunt logo

En neutral udgave af logoet, der kan bruges på både lys og mørk baggrund.

Logo og navnetræk

Navnetrækket bruges altid sammen med logoet. Det er specialtegnet til Landbrug & Fødevarer og der må ikke anvendes andre navnetræk end dette sammen med logoet. Navnetrækket sættes altid ved siden af logoet som vist nedenfor. 

Primærlogo med navnetræk

Logo i gråskala med navnetræk

Hvidt logo navnetræk på sort baggrund

Engelske varianter af navnetrækket

Den engelske variant Danish Agriculture & Food Council bruges i generelle sammenhænge, når det handler om organisationen Landbrug & Fødevarer i udlandet. Den kortere udgave Agriculture & Food bruges lejlighedsvis i markedsføringssammenhænge.

Danish Agriculture & Food Council

Agriculture & Food

Placering af logo

Logoet kan godt stå alene, men navnetræk skal altid vises i kombination med logoet. Der er udviklet skabeloner til publikationsforsider, hvor størrelse og placering af logo og navnetræk er fastlagt. Som grundregel placeres logo og navnetræk, hvor de er tydelige og læsbare.
Hvis logo og navnetræk står ved siden af hinanden, står navnetrækket altid til venstre, men navnetrækket kan også stå både over eller under. Navnetrækkets farver følger altid logoets farver.

Bæredygtig Udvikling 2018

På publikationer placeres logoet altid nederst til højre på forsiden og navnetræk til venstre. På bagsiden placeres logoet til venstre med adressefelt til højre.

Årsrapport 2017

Servietter

På merchandise og andre kampagneelementer kan alternativ brug af logoet forekomme. 

Brug af logoet som et ”femte element”

Logoets ringe kan i særlige tilfælde bringes i spil på alternative måder, fx i superstørrelse eller som en kæde af ringe, som vist nedenfor. 

Logoringene i kæder og net

Mørke logoringe på lys baggrund

Lyse logoringe på mørk baggrund