Skrifttyper

Vores primære skrifttype hedder LF Press Sans og LF Press Serif og bruges gennemgående til alt trykt materiale. Skriftpakkerne udleveres efter henvendelse til Corporate Branding.

LF Press Sans

Press Serif

Brødtekst til elektroniske medier

Arial er en standardskrift, som findes installeret på alle Pc’er. Derfor bruger vi den som standardtekst på elektroniske medier, herunder hjemmesiden i PowerPoint og e-mails.

Arial