SoMe

Kommunikationen på de sociale medier tilpasses altid efter budskab og modtager – både hvad angår form og indhold.

PowerPoint

Landbrug & Fødevarers og SEGES’ PowerPoint-skabeloner indeholder både forslag til forsider, billedsider, animationer og fakta om erhvervet.